مشخصات فردی و زندگینامه
نام:روح الله
نام خانوادگی:توحیدی نیا
نخصص ها:تاریخ و سیره ، فقه و اصول

زندگی نامه

(رزومه وفعالیت های آموزشی و پژوهشی/ کتب و مقالات/ زمینه های مطالعاتی)

*تحصیلی...................................................................................................................................................................................

1. مشغول به تحصیلی در دوره خارج فقه و اصول؛ حوزه علمیه قم از سال 1393.

2. دوره ارشد مطالعات تاریخ تشیع پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از سال 1392.

3. مشغول به تحصیل در دوره دکتری رشته تاریخ اسلام؛ دانشگاه تهران از سال 1394.

*عناوین پروژه های اتمام یافته در دست چاپ...................................................................................................................

1. ارزیابی گزاره های تاریخی کتاب عیون اخبارالرضا(ع)

2. تعاملات فکری زیدیان نخستین

3. جستاری در تاریخنگاری روایی امامیه 

* عناوین پژوهش های تحقیقاتی در دست اجرا.................................................................................................................

(به صورت فردی/ گروهی / برخی موارد زیر نظر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)

1. آسیب شناسی مطالعات سیره اهل بیت(ع) در دوره معاصر

2. اندیشه سیاسی اهل بیت(ع) با رویکردی تاریخی

3. صداقت و مواجهه با دروغگویی در سیره اهل بیت(ع)

5. تصحیح نسخه خطی «التعلیقات علی شرح تجرید العقائد»

6. ریشه یابی و اهداف تخریب روحانیت در بین جریانات فکری و سیاسی معاصر

7. بازخوانی تحلیلی تاریخ و سیره امام رضا(ع)

* مهمترین زمینه های مطالعاتی.............................................................................................................................................

1.  اندیشه سیاسی ائمه(ع) 

2. روش شناسی مطالعات تاریخ و سیره معصومان(ع) 

3. تاریخ نصوص شرعی و مکاتب و نظریات فقهی

4. تعاملات فکری مذاهب و فرق اسلامی

5. مواضع و راهبردهای معصومان(ع)در برابر گروه های سیاسی و مذهبی 

6. ارزیابی منابع مکتوب امامیه درباره زندگانی معصومان(ع)

7. سبک زندگی اهل بیت(ع) و پایه ریزی تمدن نوین اسلامی.

8. تاریخ و رهیافت های میان رشته ای(تاریخ و علم کلام/ تاریخ و علوم قرآن و حدیث )

9. نقد و بررسی مطالعات حوزه تاریخ ائمه معصومان(ع)

10. آسیب شناسی جریانات فکری معاصر در سازمان روحانیت

* مقالات علمی - پژوهشی / همایش های ملی و بین المللی.............................................................................................

1. نقش رویکرد حدیثی و کلامی در ارزیابی تاریخ­نگاری روایی امامیه 

(مطالعه موردی اخبار ولایتعهدی امام رضا(ع) در کتاب عیون اخبارالرضا(ع))

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام دانشگاه باقر العلوم

2. ائتلاف زیدیان و عباسیان در عصر اول عباسی

( زمینه ­ها ، عوامل ، پیامدها )

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام دانشگاه باقر العلوم

3. بینش و روش در تاریخنگاری شیخ صدوق 

(مطالعه موردی کتاب عیون اخبارالرضا(ع))

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام دانشگاه باقر العلوم

4. تعاملات فکری- فرهنگی زیدیه و امامیه در عصر صادقین(ع)

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ و تمدن اسلامی

دانشگاه آزاد واحد مرکزی

5. حدیث صلح امام حسن (ع) 

(بررسی و تحلیل پیشگویی رسول خدا ص از صلح میان دو گروه بزرگ مسلمان)

فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

دانشگاه معارف اسلامی

6. نگرش عصری به زیارت جامعه کبیره

(تناسب ساختار و مضمون زیارت جامعه با نیاز معرفتی امامیه در عصر امام هادی(ع))

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام دانشگاه باقر العلوم

7. تعامل فکری صادقین(ع) با فرقه « بُتریه»

(بسترها، راهبردها و پیآمدها)

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام دانشگاه باقر العلوم

8. زمینه ­ها و عوامل طرحِ اندیشه «قیام به سیف» 

و استقبال از آن در قرن دوم

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام دانشگاه باقر العلوم

9. بازخوانی دیدگاه ها و مناقشات 

درباب روایت شیخ طریحی(م1087) از حدیث کساء

فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث

10. بررسی تحلیلی تاریخ‌نگاری روایی امامیه

 تا نیمه قرن پنجم هجری

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام دانشگاه باقر العلوم

11. معترضان صلح امام حسن(ع)

(بررسی و تحلیل رویکردها، ادبیات و منابع اعتراض)

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام در آیینه پژوهش

12. تعاملات سیاسی- مذهبی زیدیان و بنی حسن در قیام های مشترک (145 - 176ق)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های تاریخی

دانشگاه اصفهان

13. ضرورت و راهکار عدول از «باورهای عامیانه» 

در مسیر پایه ریزی « تمدن نوین اسلامی »

فصلنامه پژوهش های تمدن نوین اسلامی

14. نقش جریان عثمانی در تدوین سیره امام حسن(ع)

کنگره بین المللی سبط النبی 

مجمع جهانی اهل بیت(ع)

15. کارآمدی سیره معصومان(ع) 

در شکل گیری تمدن نوین اسلامی

فصلنامه پژوهش های تمدن نوین اسلامی

16. نقش شیعیان در تدوین منابع تاریخ و سیره اهل بیت(ع) 

بر اساس نظریه ای در فرایند شکل گیری منابع شیعی تاریخ و سیره امامان

کنگره بین المللی نقش شیعه در علوم اسلامی

17. بررسی مرجعیت علمی امام باقر ع و امام صادق ع 

نزد بزرگان فرقه های کلامی غیر شیعه

کنگره بین المللی نقش شیعه در علوم اسلامی

(در دست ارزیابی و چاپ)......................................................................................................................................................

18. مضمون شناسی و بررسی آماری مجموعه تاریخنگاری روایی امامیه

19.نگاهی تحلیلی به راویان و سلسله اسناد گزاره های تاریخی کتاب عیون اخبارالرضا(ع)

20. نقش بررسی هی تاریخی در مکتب اجتهادی آیه الله بروجردی

21. نقش فطرت در مکانیسم حرکت تاریخ

22.ملاک تفکیک تاریخنویسی و تاریخنگاری محدثان شیعه

23.بینش و روش تاریخی در کتاب «انسان 250 ساله» 

24.نقد و بررسی کتاب «المهدی المنتظر عند الشیعه الاثنی عشریه»

25. بررسی قیام های شیعیان در عصر حضور مطابق نظریه بسیج منابع چارلز تیلی

26. مخاطب محوری در نگارش کتاب عیون اخبارالرضا(ع) 

27. زمینه های همدلی و پیوستگی زیدیه با معتزله تانیمه قرن سوم 

28. بازشناسی مفاهیم «سیره» و «اسوه» و نقش آنها در سیره پژوهی 

29. نقش حسن بصری در تصویرگری منابع از شخصیت ائمه(ع)  

30. بررسی تحلیلی شخصیت فکری زید بن علی در تعامل با ائمه(ع)

یادداشت ها................................................................................................................................................................................

1. سخنی با انجمن تاریخ پژوهان حوزه

http://tarikh.imam.miu.ac.ir/index.aspx?siteid=60&fkeyid=&siteid=60&pageid=31940&newsview=86753

2. نیم نگاهی به بینش و روش رسول جعفریان

http://tarikh.imam.miu.ac.ir/index.aspx?siteid=60&fkeyid=&siteid=60&pageid=31939&newsview=82228