مصاحبت با آیینه (بیست دقیقه با دکتر آیینه وند)
477 بازدید
موضوع: سایر

 استاد صادق آیینه وند به دیدار حق شتافت. همو که ده ها سال پیش کتب و مقالات ارزشمندی را نگاشت و امروز همان آثار از متون مورد استفاده و کاربردی رشته تاریخ اسلام به شمار می رود. همو که با آن همه مشغله، در صد پایان نامه و رساله دانشجویی به طور مستقیم نقش راهنما را بر عهده داشت. خوانده بودم که ایشان در شکل گیری انقلاب اسلامی نیز تلاش زیادی داشته؛ و در همین راستا نیز بعدها «ادبیات انقلاب در شیعه» را نگاشته است. حتی در دوران دفاع مقدس تاریخ غزوات پیامبر(ص) را نوشت تا در این مسیر نیز نقشی عالمانه ایفا کند. تا همین ماه های آخر، هم پشت میز ریاست پژوهشگاه علوم انسانی بود، هم در همایش های تاریخ اسلام حاضر می شد و هم در جلسات دفاعیه دانشجویان. بی شک باید ایشان را مجاهدی خستگی ناپذیر و دانشمندی انقلابی خواند.

چند ماه پیش که به بنده اجازه ملاقات دادند، عطوفت و مهربانی را از آغوش گرمشان، عشق به علم و معرفت را از وسعت دیدشان، دلسوزی را از نصایح دلنشین شان، امید را از چشمان روشن شان، نشاط را از لبخند ملیح شان و متانت را از کلام گوارای شان آموختم. فقط بیست دقیقه با ایشان بودم اما برایم به اندازه چند واحد مهم درسی بود؛ که هیچگاه آن لحظات را فراموش نخواهم کرد. وقتی از اتاقشان بیرون آمدم آرزو کردم که به زودی ببینمشان-حتی به ایشان هم گفتم و فرمودند انشالله در جلسات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دیدار خواهیم داشت؛ اما انگار این دیدار ماند برای قیامت. ایشان در آن دیدار چند بار تکرار کردند که حالا نوبت شماست که به میدان بیایید و کار کنید و انشاء الله اتفاقات بزرگی به دست شماها رقم خواهد خورد. یادم هست وقتی از علاقه و انگیزه ام و برخی کارهای کوچکم برای شان گفتم، آن ها را سرمایه ای بزرگ دانستند و با لبخند رضایتشان انرژی مضاعفی را به بنده منتقل کردند. احساس آشنایی و صمیمیتی که در لحظات نخست آن دیدار برایم به وجود آمد سبب شد تا سوالاتی را که در ته ذهنم ثبت شده،و پاسخی درخور نیافته بود، از ایشان بپرسم.  برایم از ارزشمندی و راه و رسم کار در تاریخ اسلام گفتند و چه گره ها که باید به وسیله تاریخ اسلام و سیره اهل بیت(ع) گشوده شود.

برخلاف تصور برخی در این اواخر از انقلاب، ازنظام، از وحدت مسلمانان و... دفاع می کرد. او آیینه ای بود از ارزش ها و امیدها.  او تا بود، مرد حاشیه ها نبود... راستی روحیه طلبگی اش را هنوز هم حفظ کرده بود.