همایش بین المللی: نقش جریان عثمانی در تدوین سیره امام حسن(ع)
64 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات برگزیده کنگره بین المللی سبط النبی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تایید و تقویت راویان عثمانی مذهب توسط امویان، سبب جعل روایات و تحریف گزارشات بسیاری شده است. این اقدام علاوه بر ترویج مذهب عثمانی، تاثیر بسزایی در ترسیم شخصیت اهل بیت(ع) بخصوص امام حسن(ع) داشته است. در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ، ابتدا شاخصه های مذهب عثمانی تبیین شده و سپس برخی از گزارشات پر تکرار ایشان در سیره امام حسن(ع) مورد بررسی قرار می گیرد. نتیجه حاصله آنکه که این اخبار بر اساس حوادث و رخدادهای بعدی زندگی امام حسن(ع) که مهمترین فراز آن صلح بوده ، ساخته شده تا تاکید نماید که پذیرش صلح هماهنگ با دیگر رفتار های ایشان بوده است. همچنین نظریه سیاسی امام حسن(ع) همچون خلیفه دوم ترسیم می شود که معتقد به جمع نشدن خلافت و نبوت در یک خاندان بود. نمونه تاثیر روایات عثمانی را می توان در سیره نگاری مستشرقان مشاهده کرد.